RÅDGIVENDE

INGENIØRER

Bygningssakkyndige spesialister innen tilstandsanalyse for identifisering og vurdering av avvik fra byggtekniske krav

ANNEN

SPESIALRÅDGIVNING

BYGG OG EIENDOM

TJENESTE-

OMRÅDER

REKLAMASJONER NYBYGG

Identifisering og vurdering av avvik

fra byggtekniske krav.

Utføres fortrinnsvis i forbindelse

med konkrete reklamasjoner, før ettårsbefaring eller før utløpet av

5-års reklamasjonsfrist.

De fleste av disse oppdragene utfører vi på oppdrag for boligsameier, borettslag og private boligkjøpere.

SAKKYNDIG I TVISTESAK

Sakkyndigvurdering i tvistesaker som omhandler fast eiendom: entreprise, forbrukerkjøp, byggesak, ekspropriasjon med mer. 

Byggsakkyndig meddommer i retten, sakkyndig oppnevnt av retten eller parter.

VERDSETTING

Verdsetting av fast eiendom. Bolig, næring, anlegg, arealer/ tomter og utviklingseiendom.

TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsrapport ved salg av bolig. 

FORSIKRINGSSKADE

 

Har du fått skade på bygning og er usikker på om forsikringsselskapet har sørget for tilstrekkelige forundersøkelser og utbedringstiltak?

Vi utfører uavhengig undersøkelse og vurdering ved forsikringsskade, med klarlegging av skadeomfang, årsak, konsekvenser og påkrevde tiltak.

KONTROLL AV BYGGETILTAK

Uavhengig kontroll av om utførelsen oppfyller relevante krav. 

Aktuelt før, under og/ eller etter byggefase, og bør fortrinnsvis planlegges før.

For private, næringsdrivende og offentlige byggherrer eller entreprenører.

PLAN- OG BYGGESAK

Vurdering av vedtak, plan-bestemmelser, tekniske krav og dispensasjonsforhold. 

Sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn og ulovlighetsbehandling.

BISTAND PÅ OVERTAKELSE

Bistand på overtakelse. Vurdering av avvik fra byggtekniske krav.

 

OM OSS

Eiendomsanalyse har høyt kvalifiserte, tverrfaglig utdannede rådgivere med kompetanse innen teknologiske byggfag, plan- og bygningsrett, og bygg- og eiendomsrettet økonomi.

 

Innen byggfag har vi teknologisk og realfaglig kompetanse i form av matematiske og naturvitenskapelige grunnlagsfag, generell ingeniørfaglig kompetanse innen bygg, og spesialkompetanse innen flere fagfelt hjemmehørende under fagområdet bygningsfysikk. Vi har særlig god kompetanse innen fagområdet fukt og vannskader i bygg.

 
 
 

© 2020 Eiendomsanalyse AS