TAKSERING OG RÅDGIVNING


SAKKYNDIGE

SPESIALISTER
INNEN
BYGG OG

FAST EIENDOM
 

TJENESTE-

OMRÅDER

REKLAMASJONER

Vurdering av feil og skader som kan utgjøre mangel etter avhendingsloven, bustadoppføringsloven eller håndverkertjenesteloven.

 

Vurdering av tiltak og kostnader ved å rette mangelen.

De fleste av disse oppdragene utfører vi på oppdrag for boligsameier, borettslag og private boligkjøpere.

BYGNINGSFAGKYNDIG MEDDOMMER

Ansatte i Eiendomsanalyse tar på seg oppdrag som bygningsfagkyndige meddommere i retten.

Marius Krieg Klausen står oppført på Romerike og Glåmdal samt Oslo tingretts liste over bygnings-fagkyndige meddommere. 

FORSIKRINGSSKADE

 

Har du fått skade på bygning og er usikker på om forsikringsselskapet har sørget for tilstrekkelige forundersøkelser og utbedringstiltak?

Vi utfører uavhengig undersøkelse og vurdering ved forsikringsskade, med klarlegging av skadeomfang, årsak, konsekvenser og påkrevde tiltak.

FOR KOMMUNER

Bistand til byggesak og ulovlighetsbehandling.

Sakkyndig bistand med hjemmel i pbl. § 25-2 i forbindelse med gjennomføring av tilsyn.

BYGNINGSSAKKYNDIG

Sakkyndig bistand i tvister som omhandler bygg og fast eiendom: entreprise, forbrukerkjøp, byggesak, plansak, ekspropriasjon med mer. 

KONTROLL AV TILTAK

Uavhengig kontroll av om prosjektering og utførelse oppfyller relevante krav. 

Aktuelt før, under og/ eller etter byggefase, og bør fortrinnsvis planlegges før.

For private, næringsdrivende og offentlige byggherrer (utbyggere) eller entreprenører.

PLAN- OG BYGGESAK

Vurdering av vedtak, plan-bestemmelser, tekniske krav og dispensasjonsforhold. 

Sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn og ulovlighetsbehandling.

VERDSETTING

Verdsetting av fast eiendom. Bolig, næring, anlegg, arealer/ tomter og utviklingseiendom.

 

OM OSS

Eiendomsanalyse har høyt kvalifiserte rådgivere med utdannelse og erfaring innen teknologiske byggfag, samt juridiske og økonomiske forhold som angår bygg og fast eiendom. 

Våre rådgivere har ingeniørfaglig kompetanse innen fagområdet bygg med spesialkompetanse innen fagfeltet bygningsfysikk. Vi har blant annet særlig god kompetanse innen fagområdet fukt i bygg og fuktrelaterte skader. 

Våre rådgivere er spesialister på offentlig bygningsrett, herunder tekniske krav til byggverk.

 
 

KONTAKT

Eiendomsanalyse AS

Tyrihansvegen 22, 2016 Frogner

E-post: post@eiendomsanalyse.no
Telefon:  97773313