TAKSERING OG RÅDGIVNING


SAKKYNDIGE

SPESIALISTER
INNEN
BYGG- OG

EIENDOM

TJENESTE-

OMRÅDER

REKLAMASJONER NYBYGG

Identifisering og vurdering av avvik

fra byggtekniske krav.

Utføres fortrinnsvis i forbindelse

med konkrete reklamasjoner, før ettårsbefaring eller før utløpet av

5-års reklamasjonsfrist.

De fleste av disse oppdragene utfører vi på oppdrag for boligsameier, borettslag og private boligkjøpere.

SAKKYNDIG I TVISTESAK

Sakkyndigvurdering i tvistesaker som omhandler fast eiendom: entreprise, forbrukerkjøp, byggesak, ekspropriasjon med mer. 

Byggsakkyndig meddommer i retten, sakkyndig oppnevnt av retten eller parter.

VERDSETTING

Verdsetting av fast eiendom. Bolig, næring, anlegg, arealer/ tomter og utviklingseiendom.

TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsrapport ved salg av bolig. 

FORSIKRINGSSKADE

 

Har du fått skade på bygning og er usikker på om forsikringsselskapet har sørget for tilstrekkelige forundersøkelser og utbedringstiltak?

Vi utfører uavhengig undersøkelse og vurdering ved forsikringsskade, med klarlegging av skadeomfang, årsak, konsekvenser og påkrevde tiltak.

KONTROLL AV TILTAK

Uavhengig kontroll av om utførelsen oppfyller relevante krav. 

Aktuelt før, under og/ eller etter byggefase, og bør fortrinnsvis planlegges før.

For private, næringsdrivende og offentlige byggherrer eller entreprenører.

PLAN- OG BYGGESAK

Vurdering av vedtak, plan-bestemmelser, tekniske krav og dispensasjonsforhold. 

Sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn og ulovlighetsbehandling.

BISTAND PÅ OVERTAKELSE

Bistand før overtakelse av nytt bygg eller ny bolig. Vurdering av avvik fra byggtekniske krav.

 

OM OSS

Eiendomsanalyse har høyt kvalifiserte rådgivere med tverrfaglig utdannelse og kompetanse innen teknologiske byggfag, samt juridiske og økonomiske forhold som angår bygg og fast eiendom. 

Vi har ingeniørfaglig kompetanse innen fagområdet bygg med spesialkompetanse innen fagfeltet bygningsfysikk. Vi har blant annet særlig god kompetanse innen fagområdet fukt i bygg og fuktrelaterte skader.

 

VÅRE RÅDGIVERE

Marius Krieg Klausen
Daglig leder
Rådgivende ingeniør
Boardwalk
Jon Kristian Klausen
Rådgivende ingeniør

Tel: 908 76 839

jon@eiendomsanalyse.no

 

KONTAKT

Eiendomsanalyse AS

Tyrihansvegen 22, 2016 Frogner

E-post: post@eiendomsanalyse.no
Telefon:  97773313