Marius Krieg Klausen

Daglig leder

Rådgivende ingeniør

Sakkyndig spesialist bygg og eiendom

Telefon: 63 82 63 55

Mobil: 977 73 313

E-post: marius@eiendomsanalyse.no

 

Utdannelse

Marius har tverrfaglig kvalifikasjonsbakgrunn som økonom med mastergrad i eiendomsutvikling, M.Sc. (5 år, 300 stp) og høgskoleingeniør med fagfordypning i bygningsfysikk (3 år, 180 stp).

 

Master i eiendomsutvikling er en profesjonsutdanning med fagkrets bestående av eiendomsrelatert jus, eiendomsfag, samt økonomi og markedsanalyse innrettet mot utvikling av eiendom.  Omkring en tredjedel av emnene er juridiske emner relevant for fast eiendoms rettsforhold, slik som plan- og bygningsrett, miljørett, overføring av fast eiendom og eierrådighet og rettigheter i fast eiendom.

 

Som høgskoleingeniør har Marius fagfordypning i bygningsfysikk (husbyggingsteknikk II og bygningsfysisk simulering) fra Institutt for matematiske realfag og teknologi ved det som den gang het Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås, nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Gradsgivende utdannelse:

2006 Bachelor of Science (B.Sc.), Økonomi og Administrasjon, Handelshøgskolen BI, Oslo (3 år, 180 stp.)

2013 Bachelor of Science (B.Sc.), Ingeniørfag, bygg, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad (3 år, 180 stp.)

2015 Master of Science (M.Sc.), Eiendomsutvikling, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås (2 år, 120 stp.)

 

Kurs

2015 Autorisert prøvetaker, kjemiske emisjoner og mikroorganismer i bygg, Eurofins Environment Testing Norway AS, Moss

2015 Kurs i miljøkartlegging av bygninger og anlegg, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Oslo

Bakgrunn

Ansatt i Eiendomsanalyse AS siden 2012. Eier og daglig leder siden 2017. 

 

Praktisk erfaring med byggteknisk konsulentvirksomhet siden 2006, og med byggteknisk tilstandsanalyse siden 2010. Kontekst for utførte tilstandsanalyser har vært reklamasjoner, skadeutredning, kontroll med prosjektering og utførelse og kartlegging av tilstand i forbindelse med rehabilitering. Marius har utført granskning av bygg i ulike kategorier, som småhus, store boligbygg, samt kontor- og lagerbygg.

Erfaring med verdsetting av fast eiendom i flere kategorier: boliger, næringsbygg, tomter og utviklingseiendom (arealer). 

 

Ellers erfaring med vurderinger/ sakkyndiguttalelser/ søknader/ utforming av klager knyttet til arealplaner, ulike tiltak som deling av eiendom, dispensasjoner, ekspropriasjon mv.

© 2020 Eiendomsanalyse AS