Marius Krieg Klausen

Daglig leder

Byggsakkyndig/ Takstmann/ Rådgivende ingeniør

Telefon: 97773313

E-post: marius@eiendomsanalyse.no

 

Bakgrunn

Tverrfaglig kvalifikasjonsbakgrunn som høgskoleingeniør bygg med fagfordypning i bygningsfysikk og økonom med mastergrad i eiendomsutvikling. Praktisk erfaring fra byggteknisk konsulentvirksomhet siden 2006, og med taksering og byggteknisk tilstandsanalyse siden 2010. Ansatt i Eiendomsanalyse AS som rådgivende ingeniør siden 2012. Eier og daglig leder siden 2017. 

 

Det primære arbeidsfeltet de senere årene har vært oppdrag som byggsakkyndig i forbindelse med reklamasjoner, skadeutredning, uavhengig kontroll med hjemmel i plan- og bygningsloven, kontroll med og vurdering av prosjektering og utførelse, kartlegging av tilstand i forbindelse med rehabilitering, tilstandsvurdering ved avhending med mer. Erfaring med granskning av bygg i ulike kategorier, boligbygg fra småhus til store boligbygg, ulike næringsbygg, offentlige bygg mv.

Har også bred erfaring fra verdsetting (taksering) av fast eiendom i flere kategorier: boliger, næringsbygg, tomter/ utviklingseiendom. Har også utført andre rådgivningsoppdrag knyttet til utvikling i tidligfase, slik som utforming av søknader om fradeling, vurdering av utviklingspotensial, fortolkning av arealplaner, bistand til klagebehandling mv.

Utdanning

Høgskoleingeniør i bygg med vitnemål fra Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Fordypningsemner innen bygningsfysikk (husbyggingsteknikk II og bygningsfysisk simulering) ble gjennomført ved Institutt for matematiske realfag og teknologi ved det som den gang het Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås, i dag Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

 

Master i eiendomsutvikling fra NMBU på Ås, som er en profesjonsorientert mastergrad innrettet mot analyse, utvikling og forvaltning av fast eiendom. Fagkretsen bestod av eiendomsrelatert jus, eiendomsfag, samt økonomi og markedsanalyse. Omkring en tredjedel var juridiske emner relevant for fast eiendoms rettsforhold, slik som plan- og bygningsrett, miljørett, overføring av fast eiendom (bla. avhendingsloven og bustadoppføringsloven), samt eierrådighet og rettigheter i fast eiendom (bla. matrikkel og tinglysningsordning, ulike grunnlag for erverv av eiendomsrett, eiendomsgrenser, servitutter, tomtefeste, naborett og sameierett). Masteroppgave om temaet metode- og definisjonsmessige utfordringer knyttet til estimering av teknisk verdi som verdimål for fast eiendom, herunder problemstillinger knyttet til vurdering og bruk av tekniske levetider.

Gradsgivende utdannelse:

2006 Bachelor of Science (B.Sc.), Økonomi og Administrasjon, Handelshøgskolen BI, Oslo (3 år, 180 stp.)

2013 Bachelor of Science (B.Sc.), Ingeniørfag, bygg, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad (3 år, 180 stp.)

2015 Master of Science (M.Sc.), Eiendomsutvikling, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås (2 år, 120 stp.)

 

Kurs

2015 Autorisert prøvetaker, kjemiske emisjoner og mikroorganismer i bygg, Eurofins Environment Testing Norway AS, Moss

2015 Kurs i miljøkartlegging av bygninger og anlegg, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Oslo